Jordal Design
Freelance designer fra Oslo
Facts_Figures_2016_macbook_01.jpg

NFI Facts & Figures 2016

Grafisk design

Oppdragsgiver: We Oslo
Kunde: Norsk Filminstitutt

Interaktiv PDF.

Facts & Figures 2016

Facts & Figures 2016

En lettlest brosjyre i form av en interaktiv PDF. Innhold kan vises og skjules som man ønsker, og det er lett å navigere raskt gjennom hele dokumentet.

Infografikk

Infografikk

Det ble gjort plass til pausesider med infografikk og små animasjoner.

Facts_Figures_2016_macbook_03.jpg